IEVADS
1.1 Šie noteikumi un nosacījumi regulē šīs mājas lapas (“Mājas lapa”) izmantošanu, un, piekļūstot Mājas lapai, Jūs piekrītat šos noteikumus ievērot. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, nekavējoties pametiet Mājas lapu!

1.2 Mājas lapu nodrošina “4G Property SIA”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40203087051 (turpmāk – “Baero”, “mēs”). Juridiskā adrese: Krasta iela 103, LV-1019.

1.3 Mēs drīkstam mainīt šos noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, vienkārši atjauninot Mājas lapā publicētos noteikumus un nosacījumus. Jūsu pienākums ir pārskatīt Mājas lapas noteikumus un nosacījumus katru reizi, kad Jūs apmeklējat Mājas lapu, lai pārliecinātos, ka esat iepazinies ar jaunākajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja Jūs izmantojat Mājas lapu pēc tam, kad noteikumos un nosacījumos ir ieviestas izmaiņas, tas nozīmē, ka Jūs piekrītat atjauninātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

MĀJAS LAPAS IZMANTOŠANA
2.1 Jūs kā mūsu Mājas lapas lietotājs (“Jūs”) drīkstat izmantot mūsu Mājas lapu personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem.

2.2 Piekļuve mūsu Mājas lapai ir atļauta pēc pagaidu principa, un mēs paturam tiesības atcelt vai mainīt šo pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs esat atbildīgs par visu nepieciešamo formalitāšu nokārtošanu, lai piekļūtu šai Mājas lapai. Tāpat Jūs esat atbildīgs, lai visas personas, kas piekļūst mūsu Mājas lapai, izmantojot Jūsu interneta savienojumu, būtu iepazinušās ar šīs Mājas lapas noteikumiem un nosacījumiem.

2.3 Jums nav atļauts izmantot un likt citiem izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai programmatūru, lai iegūtu saturu vai datus no mūsu Mājas lapas, izņemot gadījumus, kad Jūs vai attiecīgās trešās personas ir noslēgušas ar mums rakstisku līgumu, kurā šādas darbības ir nepārprotami atļautas.

RISKS UN ATBILDĪBA
3.1 Mūsu atbildība attiecībā uz Jums saistībā ar Mājas lapas izmantošanu ir ierobežota ar tiešajiem zaudējumiem, kurus Jūs ciešat, ja mēs pārkāpjam šos noteikumus. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem netiešu, tīšu, nejaušu vai izrietošu kaitējumu vai zaudējumiem, vai jebkādiem uzņēmuma zaudējumiem, kādus Jūs varētu gūt, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaudētiem datiem, negūto peļņu vai uzņēmējdarbības pārtraukšanu.

3.2 Mēs neizslēdzam savu atbildību (ja tāda ir) pret Jums šādos gadījumos:

(a) Personīgi ievainojumi vai nāve mūsu neuzmanības rezultātā;

(b) Krāpšana vai apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;

(c) Jebkurā jautājumā, kur atteikšanās vai mēģinājumi atteikties no atbildības no mūsu puses būtu nelikumīgi.

3.3 Jūs piekrītat, ka mēs nevaram garantēt, ka mūsu Mājas lapa:

(a) Paliks nemainīga, jo mēs to varam mainīt vai dzēst, vai ieviest piekļuvi ar reģistrāciju vai par maksu;

(b) Būs savietojama ar jebkuru datoraparatūru vai programmatūru, ko Jūs izmantojat;

(c) Būs pieejama visu laiku vai jebkurā konkrētā laikā;

(d) Būs precīza un atjaunināta;

(e) Būs bez kļūdām, vīrusiem, elektroniskām kļūdām, “Trojas zirgiem” vai citiem kaitīgiem elementiem, un Jums ir pašam jāveic attiecīgie piesardzības soļi.

3.4 Jūs arī piekrītat, ka:

(a) Mēs nevaram garantēt Mājas lapas ātrumu un drošību;

(b) Mēs nebūsim atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas Jums var rasties tieši vai netieši jebkāda vīrusu uzbrukuma rezultātā, kas nācis no mūsu Mājas lapas, ciktāl to atļauj likums.

PRODUKTI, PAKALPOJUMI UN CENAS
4.1 Baero pastāvīgi cenšas uzlabot savus produktus un pakalpojumus. Attiecīgi visa informācija Mājas lapā var tikt mainīta un ir paredzēta tikai vispārīgiem uzziņas mērķiem.

4.2 Lūdzu, pirms rīkojaties, balstoties uz Mājas lapā atrasto vai saņemto informāciju, sazinieties ar Baero oficiālo pārstāvi, lai saņemtu visjaunāko informāciju, padomus vai palīdzību!

4.3 Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies, paļaujoties uz jebkuru mūsu Mājas lapā pieejamo informāciju, ciktāl to pieļauj normatīvie akti.

4.4 Tehnoloģisko iespēju dēļ Mājas lapā attēlotās krāsas var neatbilst patiesajām produktu krāsām.